migraine-tension-headache-brain-tumor

คมชัดลึกครั้งที่18 ปวดศีรษะ ไมเกรน & ปวดจากความตึงของกล้ามเนื้อ & เนื้องอกในสมอง (ตอนที่ 2)

ฉบับนี้มาว่าด้วยอาการปวดที่หลายท่านเป็นกังวลเนื่องจากความปวดที่รบกวนในชีวิตประจำวันค่อนข้างมากจึงต้องคิดไปต่าง ๆ นานา บางเคสกังวลมากถึงกับต้องเสียค่าใช้จ่ายในการไปตรวจ CT Scan สมอง ทั้งๆ ที่อาการปวดศีรษะที่เกิดขึ้นไม่มีข้อไหนเข้าเกณฑ์ที่จำเป็นต้องไปเสียค่า Scan

ปวดหัว ปวดบ่า ปวดคอ คอเสื่อม ปวดร้าวขึ้นศีรษะเหมือนเป็นปวดไมเกรน

คมชัดลึกครั้งที่15 ปวดหัว ปวดบ่า ปวดคอ คอเสื่อม ปวดร้าวขึ้นศีรษะเหมือนเป็นปวดไมเกรน

สำหรับฉบับนี้เสียงเตือนจากร่างกาย อาจจะเป็นปัญหาที่อาจตรงกับท่านผู้อ่านมากไม่น้อยเลยค่ะ เพราะจากสถิติของลูกค้าที่เดินมาหาที่คลินิกมากกว่าครึ่งมาด้วยอาการปวดหัว ปวดคอ ปวดร้าวขึ้นศีรษะเหมือนเป็นไมเกรน อยากทราบไหมคะว่าท่านที่มานั้นมาด้วยอาการอย่างไรบ้าง แล้วท่านผู้อ่านเองเคยมีอาการเช่นนี้หรือไม่