การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดี แต่หากสภาพร่างกายไม่พร้อมกับการออกกำลังกายบางประเภทก็มักทำให้เกิดปัญหาตามมา แทนที่จะได้สุขภาพที่ดี อาจส่งผลเสียต่อโครงสร้างร่างกายได้ “DMX” การออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดลึก เป็นการออกกำลังกายที่ออกแบบท่าเฉพาะบุคคล ให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของแต่ละคน เพราะคนเราสภาพร่างกายในการเริ่มต้นออกกำลังกายไม่เท่ากัน