BSS การตรวจโครงสร้างร่างกาย

BSS การตรวจโครงสร้างร่างกาย

เพราะความเจ็บปวดของร่างกายที่แสดงออกในแต่ละจุดนั้น สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เจ็บปวดอาจไม่ใช่จุดที่แสดงอาการ ดังนั้นหากเราหาต้นตอที่เป็นสาเหตุที่แท้จริงของอาการปวดได้ ก็จะทำให้เราสามารถรักษาอาการปวดให้หายได้อย่างถาวร