bsa-service-banner

BSA การปรับโครงสร้างร่างกาย

การเสียสมดุลของโครงสร่างร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นหลังค่อม หลังคด หลังแอ่น แนวกระดูกสันหลังบิด ฯลฯ มักเป็นต้นเหตุที่ทำให้ร่างกายแสดงความผิดปกติออกมา ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดต่าง ๆของร่างกาย หรือแม้แต่ปัญหาของอวัยวะภายใน การปรับโครงสร้างร่างกายให้สมดุลนั้นสามารถแก้ไขอาการปวดที่ต้นตอได้ และยังเป็นพื้นฐานที่ทำให้มีสุขภาพดี ป้องกันโรคร้ายอื่นได้อีกด้วย