ปรับโครงสร้างร่างกายต้านภัย “โรคหัวใจและหลอดเลือด”

สถิติการเสียชีวิตของประชากรไทย โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นโรคที่มีคนเสียชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าเป็นโรคที่รักษาแล้วเปอร์เซ็นน้อยมากที่จะกลับมามีร่างกายแบบเดิมได้ ดังนั้นหากไม่ต้องการเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด ก็ควรต้องรีบใส่ใจร่างกายตนเองตั้งแต่วินาทีนี้