เต้าหย่อน ใครว่าเรื่องเล็ก

การนำยกทรงผิดขนาดมาใส่ อาจจะเป็นเหตุให้เต้าต้องหย่อนยานลงได้ ทั้งนี้ ยกทรงที่ประคองทรวงอกได้ไม่ถนัด อาจจะเป็นเหตุให้เอ็นที่ยึดเหนี่ยวอ่อนยวบลง ทำให้ทรวงอกหย่อนยาน