ปวดเข่า ปวดเสียวแปล๊บหัวเข่า เข่าเสื่อม

ปวดเข่า ปวดเสียวแปล๊บหัวเข่า อาจกลายเป็นเข่าเสื่อม เสียงเตือนจากร่างกาย (ตอนที่ 24)

หลายท่านเกิดความสงสัยว่า อาการปวดเข่าที่เป็นนั้นใช่สาเหตุจากกล้ามเนื้อก้นอ่อนแรง กล้ามเนื้อไม่สมดุล หรือเป็นเข่าเสื่อมกันแน่ อันดับแรกเรามาทำความรู้จักกับอาการปวดเข่าจากกล้ามเนื้อไม่สมดุล และอาการเข่าเสื่อมว่าแตกต่างกันอย่างไรก่อนนะคะ