อารมณ์กับโครงสร้างร่างกาย

อารมณ์ต่างๆที่เราต้องประสบอยู่ทุกๆ วัน มีผลต่อโครงสร้างร่างกายโดยตรง ซึ่งเมื่อคนเรามีภาวะอารมณ์ ที่ออกไปทางเชิงลบ ภาวะอารมณ์แบบนี้จะไปกระตุ้นศูนย์ควบคุมฮอร์โมน ในร่างกายและระบบประสาทให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น