placeholder

ปรับโครงสร้างร่างกายต้านภัย “หมอนรองกระดูก”

ตอนที่2 โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท มนุษย์ถือเป็นสิ่งวิเศษที่ถูกสร้างขึ้นมา และร่างกายของมนุษย์ก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์มากเช่นเดียวกัน ร่างกายประกอบไปด้วยเซลล์ที่รวมตัวกันเป็นอวัยวะ และหลายๆ อวัยวะก็รวมกันเป็นหนึ่งร่างกาย กลไกการทำงานของร่างกายเป็นกลไกที่น่าทึ่งมาก สามารถทำงานประสานกันได้อย่างลงตัว ทั้งกลไกการรับรู้และการตอบสนอง การทำงานของแต่ละหน่วยเซลล์ที่เชื่อมต่อโยงใยกันด้วยระบบประสาทอัตโนมัติ โดยที่เราไม่ต้องควบคุมเลย ไม่ว่าจะในเวลาหลับหรือตื่นร่างกายก็ทำงานอยู่ตลอดเวลา และร่างกายก็เป็นสิ่งหนึ่งของโลกใบนี้ที่ต้องเสื่อมลงตามกาลเวลา แต่ร่างกายของคนในยุคปัจจุบันมักเสื่อมก่อนเวลาอันควร เนื่องจากสภาวะของคนในยุคนี้มีการแข่งขันสูง ความต้องการในวัตถุนิยมที่มาพร้อมกับความเครียดทางจิตใจ ทำให้ร่างกายถูกใช้งานหนัก มากกว่ากำลังที่มี ร่างกายพยายามร้องบอกให้เรารู้ด้วยการส่งสัญญานต่างๆ แต่เราก็ไม่เคยได้ยินเสียงของร่างกายเราเลย อวัยวะที่ร่างกายต้องใช้งานหนักก็คือ กระดูกสันหลัง ซึ่งถือเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญมากที่สุด เพราะกระดูกสันหลังเป็นตัวป้องกันไขสันหลัง เป็นทางออกของเส้นประสาท ที่มาจากสมองเพื่อนำเอาคำสั่งต่างๆ ไปควบคุมการทำงานของอวัยวะทุกระบบในร่างกาย เพราะฉะนั้นหากเกิดอะไรขึ้นกับกระดูกสันหลังแปลว่าสิ่งที่จะกระทบเป็นอันดับแรกก็คือ เส้นประสาท และเมื่อเส้นประสาทเส้นนั้นมีปัญหาก็ส่งผลโดยตรงต่อการทำงานของอวัยวะนั้นๆ ดังนั้นจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งยวดที่เราต้องดูแลกระดูกสันหลังให้อยู่ในแนวความโค้งที่เหมาะสม กล้ามเนื้อต่างๆที่มาขึงอยู่โดยรอบกระดูกก็ต้องสมดุลและแข็งแรง หรือจะเรียกว่า “การปรับโครงสร้างร่างกายให้สมดุล” จึงจะสามารถทำให้อวัยวะต่างๆในร่างกายทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท เป็นโรคหนึ่งซึ่งต้นเหตุมาจากระบบกระดูกกล้ามเนื้อไม่อยู่ในสภาพที่สมดุลและแข็งแรงเพียงพอ จึงทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนออกมา กระดูกสันหลังของคนเรามีทั้งหมด 33 ข้อ วางเรียงต่อกัน แต่ละข้อจะมีหมอนรองกระดูกคั่นอยู่ การคั่นของหมอนรองกระดูกจะทำให้เกิดช่อง ซึ่งเป็นทางออกของเส้นประสาทที่จะนำเอาคำสั่งต่างๆ ไปควบคุมการทำงานของอวัยวะทุกส่วนในร่างกาย ข้างๆกระดูกสันหลังจะมีกล้ามเนื้อชั้นลึกและมีเส้นเอ็นที่ขนาบอยู่ตลอดแนวของกระดูกสันหลัง หากกล้ามเนื้อ-เส้นเอ็นไม่แข็งแรง จะทำให้แนวกระดูกสันหลังผิดรูป บวกกับการอยู่ในท่าทางต่างๆ ที่ไม่ถูกต้อง เป็นท่าที่ทำให้เกิดแรงอัดที่แนวกระดูกสันหลังมากเกินกว่าที่กล้ามเนื้อ-เส้นเอ็นจะควบคุมไว้ได้ ก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อน ปัจจัยที่มีผลมาก…