วิธีเลือกชุดชั้นใน

ชุดชั้นในสตรีที่ได้รับการออกแบบเป็นอย่างดี จากผู้เชี่ยวชาญเรื่องโครงสร้างร่างกายและรู้จริงถึงสรีระของมนุษย์ ดังนั้นการใช้บราเซียร์ มีข้อดีกว่าชุดชั้นในยี่ห้ออื่น ๆ อย่างไร