SKL การสลายไขมันเฉพาะส่วน

SKL การสลายไขมันเฉพาะส่วน

ไขมันเป็นแหล่งสะสมพิษในร่างกาย พังผืดไขมันที่แทรกตามร่างกายส่งผลให้กล้ามเนื้ออ่อนกำลังลง เป็นต้นเหตุของโรคร้ายแรงมากมาย การสลายไขมันที่สะสมในร่างกายให้แตกตัวเสมือนเป็นการกระตุ้นการเผาผลาญเฉพาะที่ เอื้อต่อการสร้างความสมดดุลและแข็งแรงให้ร่างกายด้วย