คมชัดลึกครั้งที่ 25 สลักเพชร (กล้ามเนื้อก้นมัดลึก / Piriformis muscle)

กล้ามเนื้อมัดเล็กที่ว่านี้ ถือเป็นเล็กพริกขี้หนู เพราะเป็นมัดกล้ามเนื้อเจ้าปัญหา คนส่วนใหญ่เรียกกล้ามเนื้อมัดนี้ว่า สลักเพชร (Piriformis muscle) กล้ามเนื้อมัดนี้เป็นเสมือนเชือกที่เกาะจากกระเบนเหน็บ (Anterior Sacrum) ขึงทอดขวางผ่านกลางก้น แล้วไปเกาะที่ปุ่มหัวกระดูกสะโพก (greater trochanter of Femur) บริเวณนี้เองเป็นช่องใหญ่ (greater sciatic foramen) ทางลอดผ่านของเส้นประสาทที่มาเลี้ยงขาของเรา (Sciatic nerve)