PHM การนวดผ่อนคลายตามหลักกายวิภาคศาสตร์

PHM การนวดผ่อนคลายตามหลักกายวิภาคศาสตร์

ความเมื่อยล้าจากที่ร่างกายใช้งานหนัก พักผ่อนน้อย เครียด ฯลฯ เป็นความล้าที่ต้องการพักอย่างเร่งด่วน การได้ผ่อนคลายจากภายในสู่ภายนอก การให้ร่างกายได้สัมผัสถึงความผ่อนคลายได้อย่างแท้จริง Physical massage เป็นสัมผัสที่ร่างกายเสมือนได้รับการชาร์จพลังให้กับคุณอีกครั้งหนึ่ง