ใส่บราผิดเสี่ยง! มะเร็งเต้านม

การใส่บราไม่พอดี ไม่เหมาะกับขนาดหน้าอก กิจกรรม และสรีระของผู้สวมใส่ อาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ แม้ว่าในขณะนี้จะยังไม่มีการยืนยันว่าสาเหตุของการใส่บราเล็กหรือรัดเกินไป จะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งแต่อาจส่งผลร้ายต่อสุขภาพทางอ้อม อาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคภัยได้ในอนาคต

วิธีเลือกชุดชั้นใน

ชุดชั้นในสตรีที่ได้รับการออกแบบเป็นอย่างดี จากผู้เชี่ยวชาญเรื่องโครงสร้างร่างกายและรู้จริงถึงสรีระของมนุษย์ ดังนั้นการใช้บราเซียร์ มีข้อดีกว่าชุดชั้นในยี่ห้ออื่น ๆ อย่างไร