ใส่บราผิดเสี่ยง! มะเร็งเต้านม

การใส่บราไม่พอดี ไม่เหมาะกับขนาดหน้าอก กิจกรรม และสรีระของผู้สวมใส่ อาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ แม้ว่าในขณะนี้จะยังไม่มีการยืนยันว่าสาเหตุของการใส่บราเล็กหรือรัดเกินไป จะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งแต่อาจส่งผลร้ายต่อสุขภาพทางอ้อม อาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคภัยได้ในอนาคต