คมชัดลึก 11 ปวดเข่า เสียวเข่าด้านนอก / Iliotibial band syndrome (ITBS) 

ฉบับที่แล้ว ได้เล่าถึงอาการและอาการแสดงของข้อเข่าเสื่อมแล้วนะคะ เรามาดูกันต่อค่ะว่า อาการปวดเข่า เสียวเข่า หรือแปล๊บๆ เข่า เมื่อยๆ ล้าๆ ในข้อเข่า แต่ไม่ใช่เข่าเสื่อมนั้น เกิดจากปัญหาใดกันแน่