ปวดส้นเท้า ฝ่าเท้า รองช้ำ

ปวดส้นเท้า ฝ่าเท้า รองช้ำ แก้ยังไงดี เมื่อเป็นจุดเปราะสุดของเท้า (ตอนที่ 11 )

ปวดส้นเท้า ฝ่าเท้า รองช้ำ แก้ยังไงดี เพราะกล้ามเนื้อน่องนั้น จุดเกาะปลายสุดอยู่ที่ส้นเท้า และส้นเท้าเป็นส่วนเชื่อมต่อกับพังผืดของฝ่าเท้า จึงเป็นส่วนสำคัญของร่างกายกว่าที่คาดคิด สำหรับเมื่อตอนที่แล้ว เราได้พูดกันถึงเสียงเตือนของร่างกายที่บอกถึงอาการปวดน่อง ในตอนนี้จะเป็นความต่อเนื่องจากตอนที่แล้ว ปวดส้นเท้า ฝ่าเท้า รองช้ำ แก้ยังไงดี โดยในทางกายวิภาคศาสตร์ ระบบกระดูกกล้ามเนื้อหรือระบบโครงสร้างร่างกายนั้น ในแต่ละส่วนจะไม่สามารถแยกออกจากกันได้เลย เพราะการทำงานของแต่ละส่วนต้องอาศัยการทำงานที่ประสานกันแล้วทำให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่ว ราบเรียบ และเกิดการใช้แรงน้อยที่สุดของร่างกายเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหรือใช้แรงมากเกินไป กล้ามเนื้อน่อง จะมีกล้ามเนื้อซึ่งประกอบกันอยู่ทั้งหมด 3 ส่วน (gastrocnemius + soleus muscle / the triceps suraeo / calf muscle) ซึ่งจุดเกาะตอนปลายของทั้ง 3 ส่วนนี้จะไปรวมตัวเกาะอยู่ที่กระดูกส้นเท้า เมื่อมีการยืน การเดิน การเคลื่อนไหวของข้อเท้าทุกครั้ง กล้ามเนื้อมัดนี้จะทำงานตลอดเวลา หากกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงทนทานพอ หรือความยืดหยุ่นไม่ดีพอ จะเกิดการเกร็งตัวค้าง ดังที่กล่าวเมื่อตอนที่แล้วว่าหากปล่อยไว้นานการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อมัดนี้จะเสมือนดึงและกระชากกระดูกส้นเท้าตลอดเวลา จากการที่พังผืดตรงฝ่าเท้า เป็นเหมือนเชือกเชื่อมต่อระหว่างกระดูกส้นเท้า ขึงไปที่กระดูกนิ้วเท้า เพื่อทำหน้าที่ให้โค้งของอุ้งฝ่าเท้าปกติ เป็นตัวกระจายน้ำหนักตัวทั้งหมดเมื่อเราลงน้ำหนักที่ฝ่าเท้า หากพังผืดอุ้งเท้านี้ถูกกระชากตลอดเวลาจะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรืออักเสบเรื้อรังขึ้น และการบาดเจ็บที่บริเวณนี้ การซ่อมแซมของร่างกายจะซ่อมแซมได้ค่อนข้างยาก…