ปวดเข่า เสียวในข้อเข่า

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน ฉบับนี้มีเรื่องเล่าจากอาการของคนไข้หลายท่านที่มาด้วยความกังวลจากอาการปวดเข่า ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าเมื่อปวดเข่าก็คือเข่าเสื่อมทั้งหมด แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เช่นนั้นค่ะ อาการปวดเข่าไม่จำเป็นต้องเป็นเข่าเสื่อมเสมอไปและไม่ได้เกิดกับผู้สูงอายุเท่านั้น ในวัยกลางคนหรือนักกีฬาและผู้ที่บาดเจ็บจากการออกกำลังกาย ก็อาจเกิดอาการปวดเข่าได้เช่นกัน โดยจุดเริ่มต้นของอาการอาจเริ่มจากปวดหลัง ปวดก้น และลุกลามจนทำให้เกิดอาการปวดเสียวที่เข่า อาการปวดเข่าเช่นนี้ เกิดจากกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือกล้ามเนื้อสะโพกทำงานไม่สมดุล ดังนั้นเราจึงควรมาทำความรู้จักอาการปวดเข่าในแบบต่างๆ ว่ามีอาการแตกต่างกันอย่างไร เพื่อจะได้หาทางแก้ไขให้ถูกต้นตอของปัญหา จึงขออธิบายอาการปวดเข่า เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ทำความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้นค่ะ อาการปวดเข่า หลายท่านมักเข้าใจว่าเมื่อมีอาการปวดเข่าก็เหมารวมว่าเป็นเข่าเสื่อมทั้งหมด แต่แท้จริงแล้วอาการปวดเข่าจากภาวะที่กล้ามเนื้อทำงานไม่สมดุลกันก็มี เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง กล้ามเนื้อตึงตัวมากเกินไป ลักษณะของอาการปวดแต่ละแบบนั้น มีความแตกต่างกันอยู่ดังนี้นะคะ เข่าเสื่อม อาการเข่าเสื่อมมักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงวัยที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่พบในผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก มีหน้าท้องยื่น ใช้งานเข่าหนัก เช่นเดินมากมาก่อน ใส่ส้นสูงมาก่อน เข่าเคยกระแทกหรือมีอุบัติที่เข่ามาก่อน ฯลฯ ลักษณะอาการที่แสดงว่าเป็นโรคเข่าเสื่อมได้อย่างชัดเจน 1. มีอาการปวดเข่า โดยปกติจะปวดเมื่อมีการเคลื่อนไหว หรือมีการเดินลงน้ำหนัก แต่เมื่อพักจะดีขึ้น หากเป็นมากจะปวดตลอดเวลา 2. ข้อติดแข็ง ส่วนมากจะพบในตอนเช้าเมื่อตื่นนอนใหม่ๆ หรือเมื่ออยู่ในท่าทางใดท่าทางหนึ่งนานๆ ต่อเนื่องโดยไม่ได้ขยับ 3. บวมรอบข้อเข่า อาจพบร่วมกับอาการแดงและร้อนเมื่อลองคลำบริเวณรอบเข่า 4. มีการผิดรูปของข้อเข่า ซึ่งเกิดจากผิวข้อ (Cartilage)…

ตอนที่ 24 (ปวดเข่า ปวดเสียวแปล๊บหัวเข่า 2)

อาการปวดเข่าที่เกิดจากความไม่สมดุลของลูกสะบ้าต้องสืบค้นหาข้อเท็จจริงว่าความไม่สมดุลนั้นเกิดจากโครงสร้างไหน? จึงจะออกแบบการรักษาและการออกกำลังกายเฉพาะบุคคลได้ เป็นเรื่องที่ไม่สามารถปรับหมุนอะไหล่ให้ได้เหมือนเครื่องจักร การออกกำลังกายเข่า การสร้างกล้ามเนื้อขาในความเข้าใจที่ผิด ทำให้เกิดอาการปวดและบาดเจ็บเรื้อรัง

ตอนที่ 24 (ปวดเข่า ปวดเสียวแปล๊บหัวเข่า 1)

หลายท่านเกิดความสงสัยว่า อาการปวดเข่าที่เป็นนั้นใช่สาเหตุจากกล้ามเนื้อก้นอ่อนแรง กล้ามเนื้อไม่สมดุล หรือเป็นเข่าเสื่อมกันแน่ อันดับแรกเรามาทำความรู้จักกับอาการปวดเข่าจากกล้ามเนื้อไม่สมดุล และอาการเข่าเสื่อมว่าแตกต่างกันอย่างไรก่อนนะคะ

ตอนที่ 9 (ปวดเข่า)

ในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรา ไม่ว่าจะเป็นการประกอบกิจใดก็หนีไม่พ้นที่จะต้องใช้อิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน ซึ่งมีผลต่อร่างกายเรามาก หลายท่านอาจคิดไม่ถึงว่าอิริยาบถทั้งสี่นี้ ส่งผลต่อการเจ็บป่วยของเราได้ จากที่เคยกล่าวไว้ว่า โรคเกิดจาก “พฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม” พฤติกรรมก็คืออิริยาบถในการใช้ชีวิตประจำวันของเรานั่นเอง บางท่านอาจใช้ชีวิตประจำวันในการนั่งมาก บางท่านอาจต้องเดินหรือยืนมาก ถ้าทั้งหมดนี้เป็นงานที่เราเลี่ยงไม่ได้ เราก็ควรจะต้องอยู่ในอิริยาบถทั้งสี่ ด้วยท่าทางที่ถูกต้อง เพื่อให้ศักยภาพของร่างกายสามารถใช้งานได้โดยไม่มีโรคภัยมารบกวนการใช้ชีวิต เสียงเตือนจากร่างกายตอนนี้ จะขอพูดถึงกลุ่มคนที่ต้องใช้ชีวิติประจำวันในการทำงานที่ต้องเดิน หรือยืนมาก เพราะเป็นปัญหาที่พบในทุกเพศทุกวัย หลายท่านอาจจะปล่อยไปเรื่อยๆ จนมีอาการ “ปวดเข่า” และปล่อยต่อไปอีกเรื่อยๆจนรุนแรงถึงขั้นเข่าเสื่อม (OA = Osteoarthritis) และเมื่อเข่าเสื่อมรุนแรงจนเดินไม่ได้ ปวดเข่ามากจนเป็นอุปสรรคต่อการเดิน หรือการยืน การรักษาหรือการฟื้นฟูก็ยาก และหลังการรักษาก็อาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของข้อเข่าไม่เหมือนเดิม ก่อนที่เราจะพูดถึงปัจจัย หรือเสียงเตือนต่างๆของร่างกายที่จะบ่งบอกถึงความผิดปกติของเข่า เรามาเรียนรู้จักข้อเข่าของเรากันก่อนดีกว่า ว่าข้อเข่าเป็นอย่างไร? ประกอบด้วยอะไรบ้าง? ข้อเข่า ประกอบด้วยกระดูกที่มาเชื่อมเข้ากันทั้งหมด 3 ชิ้น ได้แก่ 1.กระดูกต้นขา (Femur) 2.กระดูกหน้าแข้ง (Tibia) และ 3.กระดูกสะบ้า (Patella) กระดูกทั้ง 3 ชิ้น…