migraine-tension-headache-brain-tumor

คมชัดลึกครั้งที่18 ปวดศีรษะ ไมเกรน & ปวดจากความตึงของกล้ามเนื้อ & เนื้องอกในสมอง (ตอนที่ 2)

ฉบับนี้มาว่าด้วยอาการปวดที่หลายท่านเป็นกังวลเนื่องจากความปวดที่รบกวนในชีวิตประจำวันค่อนข้างมากจึงต้องคิดไปต่าง ๆ นานา บางเคสกังวลมากถึงกับต้องเสียค่าใช้จ่ายในการไปตรวจ CT Scan สมอง ทั้งๆ ที่อาการปวดศีรษะที่เกิดขึ้นไม่มีข้อไหนเข้าเกณฑ์ที่จำเป็นต้องไปเสียค่า Scan