ปรับโครงสร้างร่างกายต้านภัย “โรคไมเกรน”

ตอนที่ 1 โรคไมเกรน(Migraine)/ปวดศีรษะจากการตึงเครียด (Tension-type headache) ไมเกรน เป็นอาการปวดศีรษะ ของคนทั่วโลกที่พบได้บ่อย และเป็นมากที่สุดอีกโรคหนึ่งและมีสถิติเพิ่มมากขึ้นทุกปี ปัจจุบันพบว่าอัตราส่วนของผู้ที่ไปพบแพทย์ 3 ใน 4 คน มีอาการปวดศีรษะไมเกรน จากข้อมูลดังกล่าวเป็นตัวบ่งชี้ว่าปัจจุบันคนเรามีภาวะเสี่ยงต่ออาการปวดศีรษะมากขึ้น ทั้งนี้ก็ด้วยสังคมปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับความวุ่นวายและดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด สาเหตุของโรคไมเกรน ในทางการแพทย์ระบุไว้ว่าเป็นโรคที่ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด แต่เชื่อว่ากลไกของการเกิดโรคนี้เกิดจากภาวะที่สมองหลั่งสารที่ทำให้เส้นเลือดขยายตัว ทำให้ปลายประสาทที่ผนังหลอดเลือดถูกกระตุ้น จึงทำให้รู้สึกปวดส่วนในทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อพบว่า ผู้ป่วยไมเกรนจะมีการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อต้นคอ ท้ายทอย กกหู บ่า รวมถึงกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆ สะบัก ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่มีจุดเกาะตามแนวกระดูกคอ และกกหู ตลอดแนวของท้ายทอย และที่สำคัญยังเป็นกล้ามเนื้อที่เป็นทางผ่านของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง ดังนั้น หากกล้ามเนื้อบริเวณนี้มีอาการเกร็งจะทำให้จำกัดการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง เมื่อเลือดไหลเวียนได้น้อยลงจึงทำให้เกิดอาการปวด และจะปวดมากขึ้นเมื่อมีภาวะที่ต้องเครียด หรือต้องใช้งานมัดกล้ามเนื้อเหล่านี้ต่อเนื่อง เป็นเวลานาน เมื่อมีภาวะเครียด เช่น โกรธ ตื่นเต้น ตกใจ ฯลฯ ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนชนิดหนึ่งเรียกว่า Adrenaline เพิ่มขึ้น ผลก็คือจะยับยั้งการส่งข้อมูลของเซลล์สมอง ทำให้คิดอะไรไม่ออก และกระตุ้นให้ระบบไหลเวียนเลือดผิดปกติ คือหลอดเลือดในร่างกายหดเกร็ง ทำให้หัวใจเต้นถี่และเร็ว ปริมาณเลือดที่ไหลเวียนสู่อวัยวะต่างๆ ก็ลดลงด้วย…