ปวดเข่า ปวดข้อเข่า สาเหตุจากอะไร

ปวดเข่า ปวดข้อเข่า สาเหตุจากอะไร ตรวจสอบอาการง่ายๆก่อนปรับโครงสร้างร่างกาย (ตอนที่ 9)

ปวดเข่า ปวดข้อเข่า สาเหตุจากอะไร แล้วเราจะสามารถตรวจอาการง่ายๆได้หรือไม่ เพื่อที่จะได้ดูแลรักษา และปรับร่างกายให้ดีขึ้น ก่อนที่ร่างกายของเราจะเสื่อมสภาพเกินไป ก่อนอื่นต้องยอมรับก่อนค่ะว่า ในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรา ไม่ว่าจะเป็นการประกอบกิจใดก็หนีไม่พ้นที่จะต้องใช้อิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน ซึ่งมีผลต่อร่างกายเรามาก หลายท่านอาจคิดไม่ถึงว่าอิริยาบถทั้งสี่นี้ ส่งผลต่อการเจ็บป่วยของเราได้ จากที่เคยกล่าวไว้ว่า โรคเกิดจาก “พฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม” พฤติกรรมก็คืออิริยาบถในการใช้ชีวิตประจำวันของเรานั่นเอง บางท่านอาจใช้ชีวิตประจำวันในการนั่งมาก บางท่านอาจต้องเดินหรือยืนมาก ถ้าทั้งหมดนี้เป็นงานที่เราเลี่ยงไม่ได้ เราก็ควรจะต้องอยู่ในอิริยาบถทั้งสี่ ด้วยท่าทางที่ถูกต้อง เพื่อให้ศักยภาพของร่างกายสามารถใช้งานได้โดยไม่มีโรคภัยมารบกวนการใช้ชีวิต เสียงเตือนจากร่างกายตอนนี้ จะขอพูดถึงกลุ่มคนที่ต้องใช้ชีวิติประจำวันในการทำงานที่ต้องเดิน หรือยืนมาก เพราะเป็นปัญหาที่พบในทุกเพศทุกวัย หลายท่านอาจจะปล่อยไปเรื่อยๆ จนมีอาการ “ปวดเข่า” และปล่อยต่อไปอีกเรื่อยๆจนรุนแรงถึงขั้นเข่าเสื่อม (OA = Osteoarthritis) และเมื่อเข่าเสื่อมรุนแรงจนเดินไม่ได้ ปวดเข่ามากจนเป็นอุปสรรคต่อการเดิน หรือการยืน การรักษาหรือการฟื้นฟูก็ยาก และหลังการรักษาก็อาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของข้อเข่าไม่เหมือนเดิมค่ะ ข้อเข่า ประกอบด้วยอะไรบ้าง  ซึ่งก่อนที่เราจะพูดถึงปัจจัย หรือเสียงเตือนต่างๆของร่างกายที่จะบ่งบอกถึงความผิดปกติของเข่า เรามาเรียนรู้จักข้อเข่าของเรากันก่อนดีกว่า ว่าข้อเข่าเป็นอย่างไร? ประกอบด้วยอะไรบ้าง? ข้อเข่า ประกอบด้วยกระดูกที่มาเชื่อมเข้ากันทั้งหมด 3 ชิ้น ได้แก่…