สถาบันปรับโครงสร้างร่างกายอริยะ

ปรับโครงสร้างร่างกายต้านภัย 7 โรค

อีกไม่กี่วันปีนี้ก็จะผ่านไปอีกหนึ่งปี เวลาเดินหน้าไปเรื่อยๆจนท่านอาจเผลอลืมในสิ่งที่ต้องการจะทำ แต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากให้ท่านได้ใส่ใจโดยแยบคายก็คือ “ร่างกายและจิตใจ” ของตัวท่านเอง เราพูดกันมาตลอดทั้งปี ก็เพื่อให้ท่านได้เห็นคุณค่าในร่างกายและจิตใจตนเอง หันมาเอาใจใส่ ดูแลตัวเองในแนวทาง ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ก่อนที่จะเกิดโรคดีกว่า เพราะหากท่านได้พบคำว่า โรค แล้ว ย่อมยากยิ่งนักต่อการที่จะทำให้ร่างกายที่เคยสมบูรณ์ตามธรรมชาติ กลับมีประสิทธิภาพได้ดังเดิม ขอรวบรวมต้นเหตุของโรคและอาการต่างๆ ที่ได้พูดถึง ในรอบปีที่ผ่านมา ทบทวนเพื่อให้ท่านได้ตระหนักถึงความสำคัญและนำเอาความรู้เบื้องต้นนี้ไปปฏิบัติใช้ในวิถีชีวิต จนกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องฝืนทำ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ได้มาซึ่งการมีสุขภาพแข็งแรง ไมเกรน-ปวดศีรษะจากการตึงเครียด เกิดจากกล้ามเนื้อที่เกร็งตัวมากจนเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ มีสาเหตุจากการใช้งานกล้ามเนื้อมากเกินไป จนทำให้กล้ามเนื้อตึงตัวและจำกัดการไหลเวียนของเลือด ที่ไปเลี้ยงสมอง หรือเป็นภาวะที่กล้ามเนื้อเกร็งตัวมากๆ ตามแนวจุดเกาะของกล้ามเนื้อคอ-บ่า จนมีอาการปวดร้าวขึ้นศีรษะ หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท เป็นโรคหนึ่งซึ่งต้นเหตุมาจากระบบกระดูก-กล้ามเนื้อไม่อยู่ในสภาพที่สมดุลและแข็งแรงเพียงพอ ในภาวะปกติของร่างกายที่สมดุล กระดูกจะเรียงตัวกันในแนวความโค้งที่เหมาะสม การทำงานของร่างกายก็เป็นไปอย่างปกติ แต่เมื่อไรที่สมดุลของกล้ามเนื้อเสียไป การเรียงตัวของกระดูกจะไม่อยู่ในแนวที่ถูกต้อง เมื่อร่างกายถูกกระทบจากแรงภายนอก หรือจากการทำงาน ก็จะมีผลต่อการเคลื่อนของหมอนรองกระดูกได้ กระดูกสันหลังคด สาเหตุของกระดูกคด เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมาก แต่ถูกมองข้ามไป นั่นก็คือ อิริยาบทในชีวิตประจำวัน ท่าทางการ ยืน เดิน นั่ง นอน ยกของ ทำงาน ฯลฯ ในท่าที่ผิดสะสมเป็นเวลานานจนกล้ามเนื้อไม่สมดุลส่งผลถึงการเรียงตัวของกระดูกจนเกิดกระดูกสันหลังคด…