อิริยาบถ นอน

ในคืนหนึ่งๆ เรานอน 5 – 8 ชม. หากนอนอยู่ในท่าที่ไม่ถูกต้องยาวนาน กล้ามเนื้อเกร็งตัวถาวร และดึงกระดูกให้ผิดรูปในที่สุด เมื่อกระดูกผิดรูปก็ส่งผลโดยตรงต่อการทำงานของระบบประสาท สั่งการในร่างกาย เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นบันไดให้เกิดความเจ็บป่วยที่รุนแรงในอนาคตได้