วิธีเลือกชุดชั้นใน

ชุดชั้นในสตรีที่ได้รับการออกแบบเป็นอย่างดี จากผู้เชี่ยวชาญเรื่องโครงสร้างร่างกายและรู้จริงถึงสรีระของมนุษย์ ดังนั้นการใช้บราเซียร์ มีข้อดีกว่าชุดชั้นในยี่ห้ออื่น ๆ อย่างไร

งานวิจัยเกี่ยวกับชุดชั้นใน

ข้อมูลอ้างอิงการศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุดชั้นใน 1. Researhers at the University of Texas S.W. Medical Center http:www.swmad.edu/home page/library/consumer/brastrap.htm พบว่าสายเสื้อในที่รัดแน่นเป็นสาเหตุให้เกิดอาการปวดศรีษะและอาจไปสู่การทำลายเส้นประสาท 2. Dr.John McDougall, M.d., states in his recent book titled The McDougall Program for a Healthy Heart, on p.246, การทำงานของระบบน้ำเหลือง จะช่วยกำจัดการสะสมของสารพิษที่มาจากเนื้อเยิ่อ การไหลเวียนของน้ำเหลืองที่ไม่ดีทำให้เกิดการสะสมของเสีย จนอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการสร้างมะเร็งในเต้านมได้ การขัดขวางหรือกำจัดการไหลเวียนของน้ำเหลืองเกิดขึ้นได้ง่ายจากแรงกดภายนอก อันได้แก่เสื้อชั้นใน หรือเสื้อผ้าที่รัดแน่นมากเกินไป 3. Jesse Hanley. M.d. “What your doctor may not tell you about premenopause.” Warner…