คับที่อยู่ได้ คัพผิดไซส์อยู่ยาก

หลายคนอาจจะปล่อยปละละเลยการดูแลหน้าอกด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งนั่นอาจเป็นสาเหตุสำคัญของการสูญเสียหน้าอกสวยไปพร้อม ๆ กับได้ปัญหาสุขภาพตามมา โดยเฉพาะการไม่ใส่ใจเลือกบราที่จะสวมใส่ ใส่บราผิดคัพ ผิดไซส์ ซึ่งจะมีผลต่อความสวยงามและสุขภาพหน้าอกอย่างคาดไม่ถึง