คมชัดลึกครั้งที่ 22 กล้ามเนื้อสะโพกแข็งแรงคือพื้นฐานการมีแนวกระดูกสันหลังตรง

ภายใต้การมีแกนกลางที่แข็งแรงนั้น ในทางกายวิภาคศาสตร์ จะต้องมีส่วนฐานของกระดูกสันหลังที่มั่นคงแข็งแรงด้วย นั่นก็คือกระดูกเชิงกรานที่สมดุลกันทั้งซ้าย-ขวา แต่ท่านผู้อ่านทราบไหมคะว่า การจะได้แนวสมดุลของเชิงกรานนั้น ต้องมีกล้ามเนื้อสะโพกหรือกล้ามเนื้อก้นที่แข็งแรงค่ะ