โครงสร้างร่างกายนั้นสำคัญไฉน

คมชัดลึก1 โครงสร้างร่างกายนั้นสำคัญไฉน

ร่างกายมนุษย์เราถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่ธรรมชาติได้สร้างมาอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งโดยปกติแล้วร่างกายมักจัดการสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ด้วยตัวเองโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวเลยก็ได้ มีเพียงบางครั้งที่แสดงอาการต่างๆออกมา เพื่อเป็นสัญญาณให้เราทราบว่าร่างกายต้องการการรักษา