placeholder

ปวดหลังจากกระดูกเคลื่อน

ปวดหลังจาก… กระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท ( Lumbar Spondylolisthesis) สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านทุกท่าน ฉบับนี้ก็มีเรื่องราวดีๆ สำหรับสุขภาพหลังมาฝากกันอีกแล้วค่ะ คราวที่แล้วผู้เขียนได้เล่าให้ฟังไปแล้วว่าโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนนั้นเกิดที่ส่วนใดขององค์ประกอบหลัง และมีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง ฉบับนี้จะบอกอีกสาเหตุหนึ่งของอาการปวดหลังที่มักพบกันได้บ่อยๆ นั่นคือ กระดูกเคลื่อน ซึ่งการเคลื่อนนั้นมักมีผลกระทบต่อเส้นประสาทที่ออกมาจากข้างแนวกระดูกสันหลัง จึงเรียกว่ากระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท ฟังชื่อแล้วดูคล้ายๆ กับหมอนรองกระดูกเคลื่อน แต่อาการนี้เป็นตัวกระดูกสันหลังเคลื่อนเองเลยค่ะ ไม่ใช่หมอนเคลื่อนนะคะ ฉบับที่แล้วเราได้ทราบถึงโครงสร้างของหลังแล้วว่าประกอบด้วยส่วนใดบ้าง? กระดูกแต่ละปล้องเรียงตัวอย่างไร? มีหมอนรองกระดูกขั้นตรงไหน? เส้นประสาทออกจากตรงไหน? ดังนั้นเมื่อผู้เขียนกล่าวถึงกระดูกเคลื่อนก็จะนึกภาพได้ชัดเจนมากขึ้น กระดูกสันหลังเคลื่อนไปด้านหน้า เป็นภาวะที่กระดูกแต่ละปล้องของหลังจากปกติที่เรียงตัวอยู่ในแนวความโค้งที่ถูกต้อง แต่เมื่อเคลื่อนจะเป็นการมองเทียบระหว่างกระดูกปล้องบนต่อกับปล้องล่าง การเคลื่อนของกระดูกปล้องบนไปด้านหน้าเมื่อเทียบกับท่อนล่าง หากเกิดภาวะเช่นนี้เราเรียกว่าเป็นกระดูกสันหลังเคลื่อน( Lumbar Spondylolisthesis) ซึ่งกรณีนี้มักจะเกิดขึ้นกับกระดูกสันหลังท่อนล่างๆ หรือกระดูกสันหลังต่อกับกระดูกกระเบนเหน็บ (Lumbosacral area) กระดูกสันหลังเคลื่อนไปด้านหลัง อีกประเภทซึ่งพบได้แต่น้อยคือการเคลื่อนของกระดูกปล้องบน เลื่อนไปด้านหลังเมื่อเทียบกับท่อนล่าง (Retrolisthesis or Retrospondylolisthesis) การเคลื่อนแบบนี้จะมีอาการคล้ายๆ กัน จะสามารถวินิจฉัยได้ก็ต่อเมื่อได้รับการเอ็กซเรย์แล้ว การเคลื่อนของกระดูกทั้งสองกรณี ในบางรายอาจมีผลต่อการกดทับหรือกระทบต่อไขสันหลังและช่องทางออก ของเส้นประสาท เป็นสาเหตุที่อาจทำให้เกิดอาการปวดหลัง ปวดบริเวณก้น ชา หรืออ่อนแรงของขาข้างใดข้างหนึ่งหรือ ทั้งสองข้าง ในรายที่เป็นหนักอาจมีผลกระทบไปถึงการควบคุมระบบขับถ่ายได้ ฯลฯ…