placeholder

ตอนที่ 7 (หลังคด 1)

กระดูกสันหลังคด เป็นภาวะความผิดปกติที่พบได้ทุกเพศทุกวัย พบมากในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย พบมากในช่วงวัยรุ่น และวัยทำงาน ภาวะหลังคดนี้นอกจากจะทำให้บุคลิกภาพไม่ดีแล้ว ยังเป็นปัจจัยที่เป็นต้นเหตุให้เกิดโรคหรืออาการต่างๆตามมาได้อีกมากมาย เสียงเตือนจากร่างกายในตอนนี้ อาจเป็นเสียงเตือนของหลายท่านทีเดียว เพียงแต่ท่านอาจละเลยกับเสียงเตือนนี้ไปเนื่องจากมองข้ามความสำคัญ ท่านเคยสังเกตไหมว่า  ทำไมบางกิจกรรมที่เคยทำเป็นกิจวัตรประจำวัน กลับดูเหมือนลำบากมากขึ้น เหนื่อยมากขึ้น เช่น เดินในระยะใกล้ๆ เดินขึ้นบันได เดินข้ามสะพานลอย ฯลฯ กิจวัตรเหล่านี้ทำให้ท่านรู้สึกเหนื่อยง่ายเหนื่อยหอบมากกว่าปกติ หายใจลำบากหรือที่เรียกกันว่าหายใจไม่อิ่ม แม้แต่การหายใจธรรมดาๆ ท่านเคยสังเกตร่างกายที่เตือนเราหรือไม่ว่าทุกครั้งที่หายใจรู้สึกเหมือนหายใจไม่สุด หายใจได้ไม่ลึกเท่าที่ควร หายใจสั้นและเร็วกว่าเดิมมาก จนรู้สึกเหมือนไม่อยากจะหายใจ จากปัญหาเล็กๆที่เรามองข้ามอาจสะสมให้เกิดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจ(Intercostal muscle) มากขึ้นเรื่อยๆ โดยที่เราไม่รู้ตัว ทำให้เราเป็นคนนอนมากแต่เพลีย นอนมากเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้สึกพอตื่นขึ้นด้วยอากาเพลียเหมือนนอนไม่อิ่ม ง่วงและหาวบ่อยๆ ทั้งที่นอนมาก เป็นต้น อาการเหล่านี้ร่างกายกำลังบอกคุณเป็นนัยว่าคุณอาจมีภาวะกระดูกสันหลังคด (Scoliosis) ก็เป็นได้ กระดูกสันหลังคดคือความผิดปกติ หรือผิดรูปของกระดูกสันหลัง แบ่งได้สองแบบคือ 1. กระดูกสันหลังคดแต่กำเนิด ( Congenital Scoliosis) การคดเช่นนี้มักเป็นมาตั้งแต่เกิด และส่งผลให้พัฒนาการทางร่างกายมีความผิดปกติร่วมด้วย จะแก้ไขให้กระดูกอยู่ในแนวที่ถูกต้อง 100% ไม่ได้ แต่สามารถปรับให้ดีขึ้นได้ระดับหนึ่งตามสภาพความรุนแรงของอาการ สามารถชะลอความเสื่อมที่เกิดจากการคด ไม่ให้รุนแรงและรวดเร็วเกินไป การคดแบบนี้มีผลต่อการทำงานของปอดค่อนข้างมาก…