เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เป็นวิทยาทาน คืนประโยชน์สู่สังคม เพราะการมีความรู้ที่จะดูแลตัวเองอย่างถูกต้องเหมาะสมนั้นถือเป็นการดูแลตัวเองที่ยั่งยืนที่สุด กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สถาบันฯจัดขึ้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายๆใด ๆเลย ซึ่งจะจัดขึ้นตามกำหนดการทุก ๆ เดือน เริ่มมีมาตั้งแต่ปี 2549 แต่ละเดือนก็จะตั้งหัวข้อที่แตกต่างกันออกไป เช่น ปรับโครงสร้างร่างกายต้านภัยปวดคอ ปวดหลัง ปวดเข่า ปวดศีรษะ ปวดไม่เกรน ฯลฯ กิจกรรมนี้จะเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้รู้จักร่างกายตัวเอง ให้ทราบถึงต้นเหตุที่ทำให้ร่างกายต้องเจ็บปวด มีการตรวจโครงสร้างร่างกายเบื้องต้น การออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดลึก(Deep muscle Exercise)เพื่อแก้ไขอาการปวดเบื้องต้น รู้วิธีจัดการอาการปวดด้วยตัวเอง ออกกำลังกายเพื่อปรับโครงสร้างร่างกายตนเองเบื้องต้น ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับอาการปวดและแนวทางในการดูแลตัวเองของผู้เข้าร่วมด้วย

Ariya Society ครั้งที่ 3 หัวข้อ เลือกวัตถุดิบในครัว..ให้เป็นยา และการเงินหลังเกษียณ

AriyA Society ครั้งที่ 3 ปี 2567

ภาพกิจกรรม AriyA Society ครั้งที่ 3 ปี 2567 ในหัวข้อ “เลือกวัตถุดิบในครัว…ให้เป็นยา และการเงินหลังเกษียณ” วันที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 09:30 น. – 12:00 น. กับคุณวรเดช หงศ์เดชานันท์ ตำแหน่งอดีตผู้บริหารธุรกิจค้าปลีก

AriyA Society ครั้งที่ 2 ปี 2567

ภาพกิจกรรม AriyA Society ครั้งที่ 2 ปี 2567 วันที่ 14 มกราคม 2567 เวลา 09.30-12.00 น. ในหัวข้อ รวยความสุข…ในยุคปัจจุบัน กับอาจารย์ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง เจ้าของหนังสือ สอนแม่หัดปฎิบัติธรรม

AriyA Society ครั้งที่ 1 ปี 2566

AriyA Society ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “ทานอาหารอย่างไร ? ไม่ต้องกินยา” โดยคุณหมอแพทย์แผนไทย และกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพความแข็งแรงทางกาย วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30-12.00 น. เข้าร่วมได้ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย

กิจกรรม Ariya of Life

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สถาบันฯจัดขึ้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายๆใด ๆเลย ซึ่งจะจัดขึ้นตามกำหนดการทุก ๆ เดือน เริ่มมีมาตั้งแต่ปี 2549