เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เป็นวิทยาทาน คืนประโยชน์สู่สังคม เพราะการมีความรู้ที่จะดูแลตัวเองอย่างถูกต้องเหมาะสมนั้นถือเป็นการดูแลตัวเองที่ยั่งยืนที่สุด กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สถาบันฯจัดขึ้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายๆใด ๆเลย ซึ่งจะจัดขึ้นตามกำหนดการทุก ๆ เดือน เริ่มมีมาตั้งแต่ปี 2549 แต่ละเดือนก็จะตั้งหัวข้อที่แตกต่างกันออกไป เช่น ปรับโครงสร้างร่างกายต้านภัยปวดคอ ปวดหลัง ปวดเข่า ปวดศีรษะ ปวดไม่เกรน ฯลฯ กิจกรรมนี้จะเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้รู้จักร่างกายตัวเอง ให้ทราบถึงต้นเหตุที่ทำให้ร่างกายต้องเจ็บปวด มีการตรวจโครงสร้างร่างกายเบื้องต้น การออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดลึก(Deep muscle Exercise)เพื่อแก้ไขอาการปวดเบื้องต้น รู้วิธีจัดการอาการปวดด้วยตัวเอง ออกกำลังกายเพื่อปรับโครงสร้างร่างกายตนเองเบื้องต้น ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับอาการปวดและแนวทางในการดูแลตัวเองของผู้เข้าร่วมด้วย

กิจกรรม Ariya of Life

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เป็นวิทยาทาน คืนประโยชน์สู่สังคม เพราะการมีความรู้ที่จะดูแลตัวเองอย่างถูกต้องเหมาะสมนั้นถือเป็นการดูแลตัวเองที่ยั่งยืนที่สุด กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สถาบันฯจัดขึ้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายๆใด ๆเลย ซึ่งจะจัดขึ้นตามกำหนดการทุก ๆ เดือน เริ่มมีมาตั้งแต่ปี 2549 แต่ละเดือนก็จะตั้งหัวข้อที่แตกต่างกันออกไป เช่น ปรับโครงสร้างร่างกายต้านภัยปวดคอ ปวดหลัง ปวดเข่า ปวดศีรษะ ปวดไมเกรน ฯลฯ กิจกรรมนี้จะเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้รู้จักร่างกายตัวเอง ให้ทราบถึงต้นเหตุที่ทำให้ร่างกายต้องเจ็บปวด มีการตรวจโครงสร้างร่างกายเบื้องต้น การออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดลึก(Deep muscle Exercise)เพื่อแก้ไขอาการปวดเบื้องต้น รู้วิธีจัดการอาการปวดด้วยตัวเอง ออกกำลังกายเพื่อปรับโครงสร้างร่างกายตนเองเบื้องต้น ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับอาการปวดและแนวทางในการดูแลตัวเองของผู้เข้าร่วมด้วย