colonic massage

CLM : Colonic Massage นวดท้องกระตุ้นระบบขับถ่าย

ปรับระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นด้วย "Ariya Colonic Massage" การนวดลำไส้แบบพิเศษของอริยะ เน้นกระตุ้นลำไส้ให้เกิดการเคลื่อนไหว ด้วยเทคนิคเฉพาะทางกายภาพบำบัด

การนวดคลายกล้ามเนื้อชั้นลึก sport-massage-service-banner

SPM : Ariya Sport Massage การนวดคลายกล้ามเนื้อชั้นลึก

Ariya Sport Massage การนวดคลายกล้ามเนื้อชั้นลึก ด้วยเทคนิคเฉพาะเพื่อคลายความเมื่อยล้า และเพิ่มพลังการออกกำลังกาย การออกกำลังกาย / การเล่นกีฬา ที่หนัก / ต่อเนื่องนานเกินไปหรือต้องใช้ร่างกายหนักมาก

cpall-service-banner

บริการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพต่อเนื่อง

ให้ความรู้เรื่องโครงสร้างร่างกายก่อนเข้าโปรแกรม มีการตรวจโครงสร้างร่างกาย การประมวลผลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด เพื่อออกแบบท่าออกกำลังกายให้เหมาะสมกับจุดอ่อนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งผู้เข้าร่วมฯจะได้รู้จักร่างกายตนเองมากขึ้น รู้จักวิธีจัดการกับความเจ็บปวดของตนเอง

workshop-service-banner

รับจัด Workshop

เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างร่างกายให้ผู้ร่วมได้รู้จักร่างกายตัวเอง ได้ทราบถึงอิริยาบถการยืน เดิน นั่ง นอนที่ถูกต้อง ได้ทราบถึงการออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดลึก( Deep Muscle Exercise)เพื่อแก้ไขอาการปวดเบื้องต้นด้วยตนเอง ได้รู้จักร่างกายตัวเองเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น ควรให้ความสำคัญกับอาการปวดแต่ละชนิดอย่างไรบ้าง อาการปวดแบบไหนที่ไม่ควรละเลย เพื่อสามารถดูแลรักษาตัวเองได้ทันการก่อนที่จะมีอาการรุนแรงหรือเป็นโรคร้ายแรง

การนวดผ่อนคลายตามหลักกายวิภาคศาสตร์ phm-service-banner

PHM การนวดผ่อนคลายตามหลักกายวิภาคศาสตร์

ความเมื่อยล้าจากที่ร่างกายใช้งานหนัก พักผ่อนน้อย เครียด ฯลฯ เป็นความล้าที่ต้องการพักอย่างเร่งด่วน การได้ผ่อนคลายจากภายในสู่ภายนอก การให้ร่างกายได้สัมผัสถึงความผ่อนคลายได้อย่างแท้จริง Physical massage เป็นสัมผัสที่ร่างกายเสมือนได้รับการชาร์จพลังให้กับคุณอีกครั้งหนึ่ง

skl-service-banner

SKL การสลายไขมันเฉพาะส่วน

ไขมันเป็นแหล่งสะสมพิษในร่างกาย พังผืดไขมันที่แทรกตามร่างกายส่งผลให้กล้ามเนื้ออ่อนกำลังลง เป็นต้นเหตุของโรคร้ายแรงมากมาย การสลายไขมันที่สะสมในร่างกายให้แตกตัวเสมือนเป็นการกระตุ้นการเผาผลาญเฉพาะที่ เอื้อต่อการสร้างความสมดดุลและแข็งแรงให้ร่างกายด้วย

mdt-service-banner

MDT การดีท็อกซ์กล้ามเนื้อ

การทำงานที่ต่อเนื่องมานาน การเล่นกีฬา การออกกำลังกายอย่างหนัก ใช่ว่าร่างกายจะไม่ล้า ทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหว กล้ามเนื้อจะหดตัวเพื่อให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ตามที่เราต้องการ และนั่นเสมือนเป็นจุดเริ่มของการสะสมพิษบางอย่างไว้ในกล้ามเนื้อ

dmx-service-banner

DMX การออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดลึก

การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดี แต่หากสภาพร่างกายไม่พร้อมกับการออกกำลังกายบางประเภทก็มักทำให้เกิดปัญหาตามมา แทนที่จะได้สุขภาพที่ดี อาจส่งผลเสียต่อโครงสร้างร่างกายได้ “DMX” การออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดลึก เป็นการออกกำลังกายที่ออกแบบท่าเฉพาะบุคคล ให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของแต่ละคน เพราะคนเราสภาพร่างกายในการเริ่มต้นออกกำลังกายไม่เท่ากัน

spa-service-banner

SPA การรักษาอาการปวดด้วยเทคนิคอริยะ

อาการปวดในร่างกายที่รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันนั้น ส่งผลเสียทั้งต่อร่างกายและจิตใจ หากปล่อยไว้มักเกิดปัญหาเรื้อรังต่อร่างกาย ดังนั้นเมื่อร่างกายมีความเจ็บปวดขึ้นมา เสมือนเป็นสัญญาณเตือนให้ทราบว่า ควรต้องรีบจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนจะส่งผลร้ายแรง