SPA การรักษาอาการปวดด้วยเทคนิคอริยะ การรักษาอาการปวดด้วยเทคนิค อริยะ (SPA)

ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นตามส่วนต่างๆ ของร่างกายนั้น นอกจากจะทำให้เป็นทุกข์ทางกายแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อจิตใจ คือทำให้หงุดหงิด รำคาญใจ มีอิทธิพลต่อการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ประสิทธิภาพในการทำงานและการดำเนินชีวิตด้อยลง โดยไม่รู้สาเหตุ

SPA การรักษาอาการปวดด้วยเทคนิคอริยะ
SPA การรักษาอาการปวดด้วยเทคนิคอริยะ
SPA การรักษาอาการปวดด้วยเทคนิคอริยะ
SPA การรักษาอาการปวดด้วยเทคนิคอริยะ
เพราะคิดว่าอาการปวดเป็นเรื่องเล็กน้อย ไม่ได้เป็นโรคอะไร ประกอบกับร่างกายสามารถปรับตัวเพื่อต่อสู้กับอาการปวดนั้นด้วยตัวเอง เพื่อให้อาการบรรเทาลง แต่การปรับตัวนั้นไม่ได้หายขาด และอาจทำให้เกิดความ ไม่สมดุลของโครงสร้างร่างกาย ซึ่งจะส่งผลระยะยาวในอนาคต มารู้สึกตัวอีกครั้งก็มีภาวะอื่นหรือเป็นโรคใดๆ แล้ว เราจึงไม่ควรปล่อยให้ร่างกายเป็นไปตามยถากรรม เมื่อมีอาการปวดใดๆเกิดขึ้นแม้เพียงเล็กน้อย เพราะนั่นคือสัญญาณเสียงเตือนจากร่างกาย ในศาสตร์ของอริยะ แม้มีการเคลื่อนที่เพียงเล็กน้อยของระบบกระดูก-กล้ามเนื้อ หรือมีความไม่สมดุลเพียงเล็กน้อยของโครงสร้างร่างกาย ก็ถือว่าเป็นโรคแล้ว จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดก็คือเรื่องเล็กน้อยนี่แหละ เพราะการแก้ไขและการปรับนั้นจะง่ายมาก อย่าปล่อยให้เป็นเรื่องใหญ่จนแก้ไขยากหรือแก้ไขไม่ได้ อย่าลืมว่า สิ่งใหญ่ๆ ล้วนสะสมมาจากสิ่งเล็กน้อยทั้งสิ้น วันนี้เรามักพูดว่าไม่มีเวลาเสมอ เราใช้ร่างกายอย่างมากในการหาปัจจัยเพื่อตอบสนองความต้องการ แต่การดูแลเราก็ให้เขาอย่างสาสมเช่นกัน อย่ารอให้ถูกบังคับด้วยวันที่ป่วยจนต้องหามไปรักษาแล้วไม่สามารถบอกได้ว่าไม่มีเวลา ไม่สามารถเลือกหนทางรักษาให้ตนเองได้ ต้องจำนนเพราะไม่มีทางเลือก ถ้าจะป่วยก็ควรอยู่บนความรู้สึกตัวและตัดสินใจเลือกหนทางรักษาให้ร่างกายได้
      การรักษาอาการปวดด้วยเทคนิค อริยะ เป็นการรักษาที่เฉพาะเจาะจงและตรงเป้าหมายที่ต้องการ ในการจัดการกับอาการปวด เฉพาะส่วนที่มีอาการรุนแรงที่สุดในขณะนั้น ด้วยระยะเวลาสั้นๆ เน้นแก้ไขอาการที่เป็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันใจ โดยดึงวิธีรักษาทางกายภาพบำบัดทั้ง 13 กระบวนการ มาใช้ในตำแหน่งของบริเวณที่มีปัญหา ด้วยการกดนวดคลายร่วมกับการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด เพื่อลดความเจ็บปวดเฉพาะที่ ช่วยให้ความเจ็บปวดในส่วนที่มีอาการนั้นหายไป แต่การแก้เพียงอาการเฉพาะส่วนอาจไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุที่แท้จริง เพราะอาการปวดนั้นอาจกลับมาเป็นใหม่ได้อีก แต่ก็ดีกว่าปล่อยให้โครงสร้างร่างกายเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ จนกลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคุณ
     หากคุณเคยมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดหลัง ปวดหัวไมเกรน ปวดคอ ปวดบ่า ปวดสะบัก คอเคล็ด ปวดไหล่ เจ็บบริเวณหน้าอก นิ้วล็อค ปวดท้องประจำเดือน ปวดสะโพก ปวดเข่า ปวดส้นเท้า/ฝ่าเท้า อาการปวดและร้าวหรือชาไปบริเวณต่างๆ ตามร่างกาย หรือหายใจไม่อิ่ม สิ่งเหล่านี้แสดงถึง โครงสร้างร่างกายที่ไม่สมดุลมาเป็นระยะเวลานาน จนกระทั่งเกิดอาการผิดปกติเด่นชัด การรักษาอาการปวดด้วยเทคนิคอริยะนอกจากจะเน้นรักษาเฉพาะจุดที่มีอาการปวดแล้ว ยังถือเป็นการตรวจประเมินเบื้องต้น เพื่อนำไปสู่การดูแลโครงสร้างร่างกายให้สมดุล เพื่อไม่ให้กลายเป็นปัญหาใหญ่ ในอนาคต เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อย เป็นทางเลือกหนึ่งในการบรรเทาอาการและช่วยคลายความกังวลจากอาการปวดได้