DMX การออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดลึก การออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดลึก Deep Muscle Exercise

 • เป็นศาสตร์ที่กระตุ้นพลังจากภายใน
 • เป็นการฝึกกล้ามเนื้อระดับลึกที่ติดแนวกระดูกสันหลัง ให้กล้ามเนื้อมีการหดตัวและคลายตัว
 • เป็นการดึงศักยภาพของกล้ามเนื้อมัดลึกมาใช้ในการทำหน้าที่ประคองกระดูกสันหลังอย่างสมบูรณ์และถาวร
DMX การออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดลึก
 • เพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อมัดลึกที่มีความสำคัญในการให้ความมั่นคงแก่แนวกระดูกสันหลัง ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของร่างกาย
 • เมื่อกล้ามเนื้อมัดลึกมีความมั่นคงแข็งแรง กล้ามเนื้อมัดนอกก็จะมีความมั่นคง และฝึกให้เกิดความแข็งแรงได้เร็วขึ้น
 • ช่วยสร้างกล้ามเนื้อทุกชั้น ให้เกิดความแข็งแรง-ยืดหยุ่น-ทนทานตามหลักกายวิภาคศาสตร์
 • ช่วยลดความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อที่ต้องต้านแรงโน้มถ่วงของโลก
 • ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของหลอดเลือดระดับลึก
 • ช่วยกระตุ้นอวัยวะภายในต่างๆ ให้มีการเคลื่อนไหวเพื่อทำงานได้เต็มศักยภาพ
DMX การออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดลึก
DMX การออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดลึก
DMX การออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดลึก
 • สามารถรู้ได้จากภายในถึงการเคลื่อนของแนวกระดูกสันหลังเพื่อเข้าสู่สมดุล เป็นการเคลื่อนไหวที่เชื่องช้า แต่เปี่ยมไปด้วยความมั่นคง และช่วยให้เกิดสมาธิ
 • เป็นการสร้างความเชื่อมโยงของมัดกล้ามเนื้อกับระบบหายใจในการเคลื่อนไหวขณะออกกำลังกาย ได้ฝึกสติในกาย
 • สามารถกระตุ้นการขับเหงื่อจากภายในได้มากกว่าการวิ่งหลายเท่า
 • เซลล์ต่างๆ ได้รับอ็อกซิเจนอย่างเต็มเปี่ยม สามารถสัมผัสถึงความสดชื่นได้อย่างแท้จริงหลังการออกกำลังกาย
 • เป็นการออกกำลังกายขั้นสูงสุดของร่างกายที่สามารถนำไปใช้ได้จริงตลอดเวลาในชีวิตประจำวัน
 • เป็นการประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่าย เพราะสามารถทำได้ตลอดเวลาในทุกๆ อิริยาบถ
 • เป็นพื้นฐานการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาทุกประเภท
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกายตามรูปแบบที่ต้องการ
 • ส่งเสริมความแข็งแรงและช่วยควบคุมโครงสร้างร่างกายทั้งแนว ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า ทำให้สามารถควบคุมการทรงท่าได้ดีขึ้น
 • ได้รับความรู้เพื่อหลักในการออกกำลังกายสำหรับตนเอง
 • ได้รู้จักกล้ามเนื้อ รู้ความแข็งแรงและอ่อนแอของแต่ละมัด เพื่อการออกกำลังกายที่ถูกต้องและไม่เป็นปัญหาต่อโครงสร้างร่างกาย
เมื่อพูดถึงการออกกำลังกายหลายท่านอาจให้เหตุผลต่างๆที่จะไม่ออกกำลังกาย เช่น ไม่มีเวลาบ้าง เหนื่อยบ้าง มีค่าใช้จ่ายเยอะบ้าง หลายท่านที่ออกกำลังกายอยู่แล้วตามความชอบ โดยไม่รู้จักกล้ามเนื้อและศักยภาพของตนเองเลย บางท่านก็ออกกำลังแบบใช้กล้ามเนื้อผิดมาตลอดชีวิต ส่งผลให้เป็นปัญหาต่อโครงสร้างร่างกายในระยะยาว และอาจมีภาวะทางกายเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ แต่ก็สงสัยว่าตนออกกำลังกายและแข็งแรงดี จะมีสักกี่ท่านที่รู้จักและให้ความสำคัญกับกล้ามเนื้อมัดลึก ซึ่งถือว่าเป็นกล้ามเนื้อหลักในการพยุงโครงสร้างร่างกายในการเคลื่อนไหวทุก ๆ อิริยาบถ ในชีวิต และแม้ในขณะออกกำลังกาย