BSA การปรับโครงสร้างร่างกายทำไมต้องปรับโครงสร้างร่างกาย?

โครงสร้างร่างกายประกอบด้วย กระดูก กล้ามเนื้อ ข้อต่อ เส้นเอ็น เส้นเลือด เส้นประสาท และระบบน้ำเหลือง ส่วนสำคัญที่สุดซึ่งเป็น เสาหลักของร่างกายและเป็นจุดศูนย์รวมของระบบประสาทต่างๆ ทั่วร่างกายก็คือ กระดูกสันหลัง

กระดูกสันหลังเป็นที่อยู่ของไขสันหลังซึ่งเป็นตัวรับคำสั่งจากสมอง ส่งไปตามแนวเส้นประสาท ซึ่งจะไปเลี้ยงกล้ามเนื้อ และอวัยวะต่างๆ หากแนวกระดูกสันหลังมีความผิดปกติ จะส่งผลกระทบต่อการส่งคำสั่งของสมองผ่านเส้นประสาทไปยังอวัยวะต่างๆ ทันที

ด้วยพฤติกรรมในยุคที่ต้องเร่งรีบ แข่งขันกับเวลา บวกเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้ามาอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันมากขึ้น ทั้งคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและพกพา ทั้งโทรศัพท์มือถือ Smart Phone และ Tablet ที่ใช้กันอยู่นั้น ล้วนเป็นตัวส่งเสริมการทำลายโครงสร้างร่างกายทั้งสิ้น การที่ต้องนั่งอยู่ในท่าทางที่ผิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานๆ การก้มเล่นโทรศัพท์มือถือต่อเนื่อง ล้วนส่งผลร้ายต่อโครงสร้างร่างกายให้เสียสมดุล ส่งผลกระทบไปถึงระบบการไหลเวียนเลือด น้ำเหลือง เส้นประสาทและอวัยวะต่างๆ ทำให้ร่างกายทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ อาจก่อให้เกิดความเจ็บป่วยต่างๆ ตามมาอีกมากมาย

โครงสร้างร่างกาย เป็นระบบพื้นฐานชีวิตมนุษย์ ที่จะนำไปสู่การมีสุขภาพแข็งแรงหรืออ่อนแอได้อย่างแท้จริง เพราะเป็นระบบที่ลำเลียงเอาของเสียออก นำสารอาหารที่จำเป็นเข้าสู่เซลล์ในร่างกาย โครงสร้างร่างกายที่สมดุล เป็นปัจจัยให้ร่างกายทำงานได้เต็มศักยภาพ มีภูมิต้านทานที่ดี มีพลังในการเยียวยารักษาตนเอง แต่โครงสร้างร่างกายที่เสียสมดุล จะเป็นร่างกายที่ขาดศักยภาพ เกิดความเจ็บป่วยได้ง่าย เป็นรังของโรคร้าย มีความเสื่อมเร็วกว่าวัย ระบบภายในร่างกายทำงานผิดปกติ อาจเกิดอาการปวดต่างๆ รบกวนการใช้ชีวิต ฯลฯ

BSA การปรับโครงสร้างร่างกาย

ถึงเวลาหรือยังที่จะดูแลให้ความสำคัญกับโครงสร้างร่างกาย ตั้งแต่ยังไม่มีอาการอะไร ?

วันนี้คุณปรับโครงสร้างร่างกายแล้วหรือยัง??

การปรับโครงสร้างร่างกาย (BSA)

กระดูกและข้อต่อเป็นของแข็งที่ทรงอยู่ได้ด้วยกล้ามเนื้อ ซึ่งถือเป็นเนื้อเยื่อชนิดเดียวที่สามารถฝึกให้มีความแข็งแรง ยืดหยุ่นและทนทาน การปรับโครงสร้างร่างกายที่จะทำให้ได้ความสมดุลอย่างถาวรนั้นไม่ใช่การจัดกระดูก แต่เป็นการปรับที่กล้ามเนื้อ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อมัดลึก (Deep Muscle) ด้วยเทคนิคของอริยะ ศาสตร์กายภาพบำบัดร่วมกับธรรมชาติบำบัด โดยเน้น Manual technique ด้วยการคลายกล้ามเนื้อมัดลึก การขยับข้อต่อ การยืดเส้นประสาท การดีท็อกซ์กล้ามเนื้อก่อนเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างร่างกาย ทั้ง 13 กระบวนการ การสร้างกล้ามเนื้อด้วยการออกแบบท่าออกกำลังกายที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล (Deep Muscle Exercise) การแนะนำอิริยาบถต่างๆ ที่ถูกต้องเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เอง เป็นการรักษาที่ต้นเหตุของอาการเจ็บปวดต่างๆ การดูแลของสถาบันอริยะไม่มีผลข้างเคียงใดๆ ทั้งง่ายและสะดวก เหมาะสำหรับทุกท่าน ที่ต้องการมีสุขภาพแข็งแรงและต้องการความรู้เพื่อดูแลโครงสร้างร่างกายตนเองได้อย่างถาวร

อย่าคิดว่ากายภาพบำบัดเป็นเรื่องของคนพิการ หรือคนที่มีทุกข์ทางกายอย่างแสนสาหัส
ความจริง…กายภาพบำบัด…เป็นศาสตร์ธรรมชาติ ที่อยู่ร่วมในชีวิตประจำวันตลอดเวลา
แม้คนปกติและแข็งแรงดี ก็ควรรู้จักและเข้าใจร่างกาย ว่ามีศักยภาพในการบำบัดเยียวยารักษาตนเองได้
โดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งอื่นใดจากภายนอก