anatomy_slide1
HomeAnatomy2
HomeAnatomy1
HomeAnatomy3
Brassiere Clearance
Buy 1 Get 1
Buy 1 Get 2
Buy 2 Get 4
*** ขึ้นอยู่กับ รุ่นและ Pattern

รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ของเรา
Anatomy Suit
โครงสร้างร่างกายที่ผิดเกิดจากอิริยาบถในชีวิตประจำวันที่ต้องใช้กล้ามเนื้อตลอดเวลาและควบคุมเองได้ยาก จึงทำให้เกิดความไม่สมดุลสะสมเป็นระยะเวลาหนึ่งจนส่งผลด้วยอาการเมื่อยล้า อาการปวดต่างๆ และอาจกลายเป็นโรคต่างๆได้ในอนาคต บราเซียร์ Anatomy Suit เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการควบคุมอิริยาบถในการใช้ชีวิตประจำวันให้ถูกต้องและช่วยป้องกันอาการเจ็บปวดไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำ ด้วยการประคองและสร้างความสมดุลกล้ามเนื้อมัดต่างๆ ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ทำให้การปรับโครงสร้างร่างกายได้ผลสมบูรณ์ ทั้งด้านสุขภาพ รูปร่างและความงามอย่างแทัจริง ทั้งยังป้องกันโรคต่างๆ อันเกิดจากการใช้ชุดชั้นในที่ไม่ถูกต้องอีกด้วย
รายละเอียด
Physical_device
อุปกรณ์ทางกายภาพ
พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นท่ายืน เดิน นั่ง นอน หากอยู่ในท่าทางที่ผิด จะทำให้เกิดความไม่สมดุลของร่างกาย เป็นต้นเหตุทำให้เกิดความเจ็บปวดเรื้อรัง และเป็นที่มาของโรคร้ายแรงได้ ดังนั้นการที่เราเลือกใช้อุปกรณ์มาช่วยพยุง เพื่อทำให้ร่างกายทรงอยู่ในท่าที่ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพโครงสร้างร่างกายของเรา ก็เสมือนเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดความเจ็บปวดได้
รายละเอียด
Fitness_equipment
อุปกรณ์ออกกำลังกาย
การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีมาก แต่หากการออกกำลังนั้นไม่เหมาะกับสภาพร่างกายและใช้กล้ามเนื้อผิดมัด ก็อาจทำให้เกิดผลเสียได้ หากเราได้ทราบถึงความแข็งแรง-อ่อนแอ ความบกพร่อง-ความสมบูรณ์ของร่างกายเราว่าส่วนไหนควรแก้ไขอย่างไรด้วยการออกกำลังกาย เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับร่างกายเรามากที่สุด การออกกำลังกายนั้นจึงจะเห็นผลชัดเจนในทางบวก และควรต้องออกอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ โดยจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในการฝึกกล้ามเนื้อมัดนั้นๆ
รายละเอียด