ประวัติบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัท อริยะ 7 จำกัด
ก่อตั้งเมื่อ 4 สิงหาคม 2542
ที่ตั้ง เลขที่ 21 ถนนเทศบาลรังสฤษฎ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02- 953 9344 แฟกซ์ 02- 954 3845
ก่อตั้งเมื่อ 4 สิงหาคม 2542
Web site ariyawellness.com
จรรยาบรรณ ภายนอกคุณภาพ ภายในคุณธรรม
ประวัติการก่อตั้งบริษัท
บริษัทอริยะ 7 ก่อตั้งขึ้นจากการดำเนินธุรกิจชุดปรับโครงสร้างร่างกายบราเซียร์ ซึ่งผู้ก่อตั้งมีแรงบันดาลใจจากปัญหาด้านสรีระและสุขภาพของตัวเอง บวกกับเป็นผู้ที่รักสุขภาพ ต้องการมีรูปร่างและบุคคลิกภาพที่ดีจนวัยชรา ชุดปรับโครงสร้างร่างกายบราเซียร์ ออกแบบมาเพื่อพยุงร่างกายให้อยู่ในภาวะที่สมดุล แนวกระดูกสันหลังตั้งตรง ส่งเสริมระบบการไหลเวียนเลือดในร่างกาย ช่วยให้อยู่ในท่าทางที่ถูกต้อง พยุงให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากประสบการณ์ด้านชุดปรับโครงสร้างร่างกายกว่า 30 ปี  สถิติของผู้ใช้จริงทำให้ทราบว่า ในผู้ที่มีปัญหาด้านโครงสร้างร่างกายค่อนข้างมาก บวกกับการใส่ชุดที่ไม่สม่ำเสมอนั้น ทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพแบบองค์รวม จึงได้จัดตั้ง สถาบันปรับโครงสร้างร่างกายอริยะ  เพื่อเป็นการแก้ปัญหาในเบื้องลึกสำหรับผู้ที่มีปัญหาความเจ็บปวดทางด้านร่างกายให้หายอย่างถาวร โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งยาและการผ่าตัด  เจตนารมณ์ที่ก่อตั้งสถาบันฯขึ้น เพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กับผู้มีแนวทางในการรักษาตนเองแบบธรรมชาติ ใช้ศักยภาพของตนเอง และสามารถดูแลตัวเองได้จนถึงวัยชรา โดยไม่ต้องเป็นภาระหนักแก่ผู้ใด
A R I Y A   G R O U P
Ariya Wellness Center
สถาบันปรับโครงสร้างร่างกายอริยะ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับคนรักสุขภาพ ที่เชื่อมั่นในศักยภาพของร่างกาย ต้องการพึ่งพาตนเองตามแนวทางธรรมชาติบำบัด สถาบันปรับโครงสร้างร่างกายอริยะ ทำการรักษาพร้อมส่งเสริมและให้ความรู้ ด้วยประสบการณ์ของนักกายภาพบำบัดเฉพาะทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อมากกว่า 20 ปี บนหลักการให้หายปวดอย่างถาวร ทำให้ร่างกายแข็งแรง สมดุล ใช้ชีวิตประจำวันได้ถูกต้องเหมาะสม เป็นผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม เพราะสุขภาพร่างกาย สุขภาพใจ สุขภาพอารมณ์ เป็นพื้นฐานของสังคมจนถึงการพัฒนาประเทศ เมื่อมวลชนมีสุขภาพกายที่ดี มีจิตใจที่เป็นสุข จึงจะเกิดการทำงานที่มีคุณภาพ องค์กรไม่ต้องสูญเสียทรัพยากรและเวลาให้กับการเจ็บป่วย โดยเฉพาะโรคทางระบบกระดูก-กล้ามเนื้อที่ทุกคนเป็น แต่มองไม่เห็นว่าเป็นโรค และเป็นสิ่งที่รบกวนการใช้ชีวิต บั่นทอนคุณภาพการทำงานและคุณภาพชีวิต การมีโครงสร้างร่างกายที่สมดุล เป็นรากฐานของการมีคุณภาพร่างกายและจิตใจที่ดี เพราะ “จิตใจที่แจ่มใส ย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง”
Ariya Anatomy Suit
ชุดปรับโครงสร้างร่างกาย บราเซียร์ Brassiere Anatomy Suit เป็นจุดกำเนิดเริ่มต้นของบริษัท อริยะ7 จำกัด ด้วยแรงบันดาลใจจากปัญหาสรีระของผู้ก่อตั้ง ความเป็นคนรักสวยรักงาม ต้องการมีรูปร่างและสุขภาพที่ดีจนวันตาย โดยไม่คิดพึ่งพาและเป็นภาระให้ใคร จึงเพียรพยายามศึกษาค้นคว้าตั้งแต่เยาว์วัยเพื่อแก้ปัญหาให้ตนเอง จนกลายเป็นความท้าทาย พร้อมประสบการณ์ที่สะสมมาทั้งชีวิต ได้ค้นพบความจริงว่า การจะมีรูปร่างที่ดีและสุขภาพแข็งแรงได้อย่างแท้จริงนั้น จะต้องมี โครงสร้างร่างกายที่ดี ผลิตภัณฑ์ บราเซียร์ จึงถูกพัฒนาเป็น Anatomy Suit เป็นแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวของเมืองไทย ที่ใช้หลักการทางกายวิภาคศาสตร์ในการออกแบบ เพื่อช่วยคุมอิริยาบถ ช่วยรองรับกล้ามเนื้อมัดสำคัญๆ ในพฤติกรรมการเคลื่อนไหว ช่วยจัดระเบียบไขมัน ช่วยพยุงร่างกาย ตั้งแต่ส่วนล่าง-ส่วนกลาง-ส่วนบน ช่วยลดความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อที่ต้านแรงโน้มถ่วงของโลก เทคนิคเฉพาะในการสวมใส่บราเซียร์ จะทำให้เกิดผลสมดุลต่อโครงสร้างร่างกาย ส่งผลต่อการทำงานทุกระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความกังวลใจในปัญหารูปร่างเพราะได้รับการแก้ไขที่ต้นเหตุ การมีรูปร่างดี ในศาสตร์ของอริยะ ไม่ใช่แค่ผอม หากต้องมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง-ยืดหยุ่น-ทนทานและไม่มีไขมันส่วนเกิน การดูแลกล้ามเนื้อได้คุณภาพเช่นนี้จะไม่ต้องกังวลกับคำว่า อ้วน อีกต่อไป ปัจจุบัน บราเซียร์ มีจำหน่ายใน สถาบันปรับโครงสร้างร่างกาย อริยะ
Ariya Organic Place
Ariya Organic Place สถานที่มีทุกสิ่งไร้สารพิษ ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า ภายในถึงภายนอก และให้ความสำคัญในเรื่องระบบย่อยอาหาร โดยเฉพาะ ลำไส้ ที่ต้องสะอาดไม่มีสิ่งตกค้าง เมื่อโครงสร้างร่างกายดี รูปร่างดี ก็ไม่ควรให้ร่างกายที่ดีต้องเหน็ดเหนื่อยกับการกำจัดสารพิษ การต่อต้านเชื้อโรคต่างๆ ที่มากับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งอาหาร และเพื่อความมั่นคงของสุขภาพ จึงควรดูแลให้ถูกกับระบบของร่างกายด้วยการใช้อาหารเป็นยา เราต้องทานอาหารทุกวันอยู่แล้ว ทำไมจึงไม่ให้สิ่งที่มีประโยชน์และถูกต้องกับร่างกาย แม้จะยังไม่เจ็บป่วยแต่ก็เปรียบได้กับการฉีดวัคซีนไว้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน เพราะเมื่อเป็นโรคแล้วก็ยากที่จะกลับฟื้นได้ในทันที แม้จะทานอาหารที่ดีวิเศษสุดในเวลานั้น การดูแลที่แท้จริงจึงต้องทำให้เป็นปกติในวิถีชีวิต เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายสร้างจากอาหารที่ทานเข้าไป จึงควรเลือกเองเมื่อยังมีโอกาสเลือก และควรจัดสรรเวลาให้ร่างกายได้รับสิ่งที่ถูกต้องเป็นช่วงเวลาอย่างมีวินัย อริยะมีโปรแกรมการล้างพิษ ตั้งแต่ลำไส้ ระบบน้ำเหลืองและล้างพิษตับ ด้วยการเป็นผู้ดูแลให้คำแนะนำในการปฏิบัติให้ร่างกายแอคทีฟเอง สิ่งที่ได้รับคือ การเปลี่ยนชีวิตใหม่ ซึ่งแม้เพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ ก็คุ้มค่ามากกับความแข็งแรงที่ได้รับ และความทุกข์ที่ลดลง
ปัจจุบัน Ariya Organic Place เปิดให้บริการ 11.00-20.00 น.ทุกวัน ที่ชั้น 1 ไลฟ์ เซ็นเตอร์ อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี