อารมณ์ต่างๆที่เราต้องประสบอยู่ทุกๆ วัน ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อโครงสร้างร่างกายโดยตรง ซึ่งเมื่อคนเรามีภาวะอารมณ์ ที่ออกไปทางเชิงลบ คือ ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศร้าหมอง ภาวะไม่พึงพอใจใดๆก็ตามทางสรีระวิทยา ก็จัดว่าเป็นภาวะเครียด ( Stress ) เกิด ภาวะอารมณ์แบบนี้จะไปกระตุ้นศูนย์ควบคุมฮอร์โมน ในร่างกาย ( Hypothalamus ) และระบบประสาท Sympatheticnervoussystem ให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น จะมีการหลั่งฮอร์โมนหลายตัว ( เช่น cortisol หรือ Adrenaline, GH, และ Norepinephrine )
btp-np
ซึ่งผลก็คือทำให้ปริมาณน้ำตาลในเลือดมากขึ้น อาจเป็นโรคเบาหวาน กระทบต่อระบบภูมิต้านทานของร่างกายด้วย ที่สำคัญ จะทำให้เกิดผลโดยตรงต่อการทำงานของอวัยวะภายใน คือ ระบบการย่อยอาหาร การดูดซึมอาหารผิดปกติ หัวใจบีบตัวแรงขึ้น หลอดเลือดมีการหดตัว กล้ามเนื้อแขนขากระตุก เกิดภาวะกล้ามเนื้อเกร็งตัวโดยเฉพาะกล้ามเนื้อที่เป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กๆ เช่น บริเวณคอ
นอกจากนี้จากการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ ส่งผลให้เลือดสมองน้อยลง เกิดภาวะความดันโลหิตสูง ฯลฯ เพียงการที่ี่เรามีภาวะอารมณ์ที่ไม่พึงพอใจ ไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็ถือมีผลกระทบต่อการทำงานของร่างกายทั้งสิ้น
หากมีภาวะอารมณ์เยี่ยงนี้อยู่เรื่อยๆ ก็จะทำให้ร่างกายเสมือนเกร็งแข็งตลอด และทำงานหนักตลอดจนทำให้้ต้องเจ็บปวดกล้ามเนื้อ โครงสร้างร่างกายผิดรูป เป็นโรคร้ายๆ ตามมา มากมาย เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วรีบปรับตัวเองให้เป็นคนคิดดี ทำดี จิตใจดีงาม อารมณ์แจ่มใจเพราะจิตที่แจ่มใสย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองค่ะ