ความอร่อย คือ นิยามของความรู้สึกที่ได้รับจากการลิ้มรสอาหารผ่านลิ้น และทำให้เกิดความประทับใจ เมื่อใดที่เรานึกถึงอาหาร ก็ต้องย่อมต้องมีเรื่องของความอร่อยมาคู่กันเสมอ ถ้าที่ใดเป็นที่เลื่องลือว่ามีอาหารอร่อย ที่นั่นก็มักจะได้รับความสนใจและคลาคล่ำไปด้วยผู้คน หรืออาจจะกล่าวได้ว่า “รสชาติดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” แต่ถ้าจะให้สมบูรณ์เต็มร้อย สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยก็คือ การเลือกใช้วัตถุดิบที่จะนำมาปรุงอาหาร ที่ต้องอุดมไปด้วยคุณค่า ไร้สารพิษไม่มีสิ่งเจือปน
large_1236823072 “ORGANIC FOOD” จึงเข้ามามีบทบาทและเป็นทางเลือกใหม่สำหรับบุคคลที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพที่ดีในปัจจุบัน ORGANIC FOOD หรือ อาหารอินทรีย์ ได้จากการนำผลิตผลทั้งหมด ทั้งเเบบสด เเปรรูป เเละเครื่องปรุงต่างๆ ที่ได้จากการทำ เกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) มาเป็นวัตถุดิบ ในการปรุงอาหารทั้งหมด ซึ่งนอกจากจะปลอดสารพิษเเล้ว ยังช่วยรักษาสิ่งเเวดล้อมด้วย เพราะการที่จะขึ้นชื่อว่าเป็น ออร์แกนิคอย่างสมบูรณ์ได้นั้น ต้องหมายถึงผลิตผลที่ ได้จากฟาร์มที่ไม่ใช้สารเคมีใดๆเลย เป็นเวลานานกว่า 3 ปี ซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยระบบนิเวศที่คงความหลากหลาย ทางชีวภาพ ให้พืชผัก ผลไม้ที่เพาะปลูกหรือสัตว์เลี้ยงสามารถดำรัง ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล
ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงทำให้อาหารออร์แกนิคมีราคาสูง และหาซื้อได้ยากกว่าอาหารปกติ จึงเป็นข้อจำกัดของผู้บริโภคไปโดยปริยาย แต่เมื่อคิดไปถึงว่าการที่เราเลือกรับประทานอาหารอินทรีย์ไม่เพียงช่วย เสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้เท่านั้น ในเรื่องของความอร่อยจากธรรมชาติก็จะได้รับไปเต็มๆ เช่นกัน
นอกจากนี้กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน จะต้องไม่กดขี่แรงงาน บุคลากรมีความสุข ได้รับค่าจ้างอย่างยุติธรรม ดังนั้น จากกรรมวิธีที่กล่าวมาเเล้ว ทำให้ได้ผลผลิตที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่บริสุทธิ์ สะอาด และปราศจากการเจือปนของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค อาหารอินทรีย์ จึงเป็นหนึงในอาหารเพื่อสุขภาพ เพราะผู้บริโภคจะมั่นใจได้ในเรื่องของความสด สะอาด เป็นธรรมชาติ และได้คุณค่าทางโภชนาการ และไม่มีสารเคมีใดๆเจือปน