บราเซียร์ ต่างกับแบรนด์อื่น?
1. ในท้องตลาดไม่มีใครออกแบบร่วมกับนักกายภาพบำบัด
2. บจก.อริยะ7 ทำงานวิจัยในเรื่องโครงสร้างร่างกาย มีสถาบันปรับโครงสร้างร่างกาย มีหลักสูตรในการรักษา ซึ่งเป็นเทคนิคของอริยะเอง จึงสามารถ ออกแบบ ชุดบราเซียร์ ให้เป็น Anatomy bra ได้อย่างสมบูรณ์
3. เกือบทุกแบรนด์ คำนึงแต่ความผอม และการรัดเพื่อให้เล็ก โดยไม่มีใครคำนึงถึงสภาพกล้ามเนื้อ แต่บราเซียร์ ไม่เคยคำนึงถึงความผอม หากแต่ให้ความสำคัญกับสภาพกล้ามเนื้อที่ต้องกระชับ สมดุล มีความแข็งแรง – ยืดหยุ่นและทนทาน ตามหลักกายวิภาคศาสตร์
4. บราเซียร์ มีการศึกษาและทดลองอย่างต่อเนื่อง มาเป็นเวลากว่า 20 ปี ในเรื่อง Anatomy bra
วิธีการเลือกบรา / ชุดชั้นใน
1. สำคัญที่สุด ให้ลืมคำว่า รัด ไปเลยค่ะ เพราะมันจะรัดทุกอย่าง ทั้งระบบเส้นประสาท เส้นเลือด และน้ำเหลือง
2. ควรให้กระชับและประคองกล้ามเนื้อได้ดี แต่ไม่กดทับ ใส่แล้วต้องเคลื่อนไหว สบายอย่างเป็นธรรมชาติ แต่ให้ความมั่นคงและมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวัน
3. ต้องใส่แล้ว ไม่มีความรำคาญ ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดๆ ทั้งสิ้น
4. บรา ต้องเลือกเต้าทรงที่ไม่กดทับเนื้อหน้าอก สายบ่าต้องไม่กดทับไหล่เลย ต้องเพียงแค่แตะไว้เฉยๆ เท่านั้น (ระวังการกดทับซึ่งนำไปสู่การทำลายเส้นประสาทได้)
5. กางเกงใน/สเตย์ ต้องไม่กดรัด บริเวณขาหนีบ เอว ก้น หน้าท้อง เพราะมีผลต่อระบบน้ำเหลือง และการทำงานของอวัยวะภายในร่างกาย
6. ต้องไม่เลือกที่ใส่แล้วตึงไปทั้งตัว เพราะเราต้องมีการเคลื่อนไหวทั้งวัน เราไม่ใช่หุ่นนะคะ ต้องใส่ให้มีพื้นที่เหลือเพื่อการเคลื่อนไหว โดยเฉพาะขณะออกกำลังกาย