ข้อมูลอ้างอิงการศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุดชั้นใน
1. Researhers at the University of Texas S.W. Medical Center
(http:www.swmad.edu/home page/library/consumer/brastrap.htm)
พบว่าสายเสื้อในที่รัดแน่นเป็นสาเหตุให้เกิดอาการปวดศรีษะและอาจไปสู่การทำลายเส้นประสาท
2. Dr.John McDougall, M.d., states in his recent book titled The McDougall Program for a Healthy Heart, on p.246,
การทำงานของระบบน้ำเหลือง จะช่วยกำจัดการสะสมของสารพิษที่มาจากเนื้อเยิ่อ การไหลเวียนของน้ำเหลืองที่ไม่ดีทำให้เกิดการสะสมของเสีย จนอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการสร้างมะเร็งในเต้านมได้ การขัดขวางหรือกำจัดการไหลเวียนของน้ำเหลืองเกิดขึ้นได้ง่ายจากแรงกดภายนอก อันได้แก่เสื้อชั้นใน หรือเสื้อผ้าที่รัดแน่นมากเกินไป
3. Jesse Hanley. M.d. “What your doctor may not tell you about premenopause.” Warner Book, 1999
การสวมใส่เสื้อชั้นในที่รัดทรวงอกแน่นเกินไป อาจเป็นสาเหตุให้ไปกั้นต่อมน้ำเหลือง และการไหลเวียนของน้ำเหลืองที่อยู่ลึกลงไปในเต้านม ซึ่งต่อมน้ำเหลืองมีบทบาทสำคัญในการระบายสารพิษและของเสียต่าง ๆ
4. Lee YA. Hyun KJ, Tokura H, department of environmental health, Nara Women’s university Chronobital Int 2000 Nov; 17 (6) : 783-93 “The effects of skin pressure by clothing on circadian rhythms of core temperature and salivary melatonin”
จากการศึกษาของ Lee และคณะ (2000) ได้ศึกษาถึงผลของแรงกดจากผ้าต่อผิวหนังต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิร่างกายและสารเมลาโทนิน ซึ่งสารเมลาโทนินนี้เกี่ยวข้องกับวงจรการนอนหลับ และใช้เพื่อป้องกันการอ่อนล้า มีการศึกษาที่ตีพิมพ์จำนวนมากกล่าวว่าสารเมลาโทนินมีความสามารถในการต่อต้านการทำงานของเซลล์มะเร็ง โดยเป็นสาร antioxidant และป้องกันการทำลาย DNAซึ่งจะไปเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันและความสามารถในการจับ T เซลล์ ซึ่งจากงานวิจัยพบว่ามีความเป็นไปได้ในการใช้สารเมลาโทนินในการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งเต้านม จากผลการศึกษาแรงกดผ้าจะไปยับยั้งการเพิ่มขึ้นของสารเมลาโทนินในตอนกลางคืน และทำให้มีอุณหภูมิร่างกายในส่วนของลำไส้ตรงสูงขึ้น