เสียงเตือนจากร่างกาย

เสียงเตือนจากร่างกาย

ตอนที่ 25 (เตือนภัยปวดหลัง อาจเป็นเหตุให้พังทั้งร่างกาย)

ตอนที่ 24 (ปวดเข่า ปวดเสียวแปล๊บหัวเข่า 2)

ตอนที่ 24 (ปวดเข่า ปวดเสียวแปล๊บหัวเข่า 1)

ตอนที่ 23 (เตือนภัยปวดก้น ปวดชาร้าวลงขา)

ตอนที่ 22 (เตือนภัยปวดคอ-ปวดไหล่ ไหล่ติด 2)

ตอนที่ 22 (เตือนภัยปวดคอ-ปวดไหล่ ไหล่ติด 1)

ตอนที่ 21 (เตือนภัยกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท 3)

ตอนที่ 21 (เตือนภัยกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท 2)

ตอนที่ 21 (เตือนภัยกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท 1)

ตอนที่ 20 (ปวดเมื่อยไม่หาย เสี่ยงภัยอัมพาต)