เล่าเรื่องร่างกาย

เล่าเรื่องร่างกาย

แผ่นหลังนั้นสำคัญไฉน?

ปวดหลังไม่หาย ทำลายทั้งระบบ

ปวดหลังจากหมอนรองกระดูกเสื่อม

ปวดหลังจากโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ

หมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท

ปวดหลังจากกระดูกเคลื่อน

ปวดหลังจากแนวกระดูกสันหลังขาคความมั่นคง

ปวดไหล่ ปวดล้าๆ ร้าวลงแขน ขัดๆ เสียวในหัวไหล่ ยกแขนไม่ขึ้น

ปวดเข่า เสียวในข้อเข่า

ปวดหัว ปวดบ่า ปวดคอ คอเสื่อม ปวดร้าวขึ้นศรีษะเหมือนเป็นปวดไมเกรน