Workshop Wellness

Work Shop DMX With KTC 4 ตุลาคม 2557

Workshop สโมสรสุขภาพ 13 กันยายน 2557

ออกบูท มติชน Health Care 22 สิงหาคม 2557

นักศึกษา ม. มหิดล ดูงาน 15 มกราคม 2556

นักศึกษา ม.รังสิต ดูงานรอบ 2 (1 เมษายน 2554)

ออกบูท ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ออกบูท ร่วมกับ CP ที่ตึก CPALL

วิทยาลัยแพทย์จากเกาหลีมาดูงาน

รายการสโมสรสุขภาพ

มติชน Health Care