Workshop Organic

ออกบูท มติชน Health Care 22 สิงหาคม 2557

รายการครับคุณหรีด 9 มิถุนายน 2557

Work Shop Raw Food 25 กันยายน 2556

Work Shop Raw Food 31 กรกฏาคม 2556

รายการ Lady Nine 11 เมษายน 2556

รายการกายใจ cooking 27 กุมภาพันธ์ 2556

รายการคนเมืองรักสุขภาพ 16 กุมภาพันธ์ 2556

รายการกายใจ cooking 13 กุมภาพันธ์ 2556

รายการสตรีหมายเลข1 7 กุมภาพันธ์ 2556

รายการกายใจ cooking 16 มกราคม 2556