กิจกรรม “วันอริยธรรม” วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558 (แจ้งล่วงหน้า) 9.00 -10.30 น.
ณ สถาบันปรับโครงสร้างร่างกายอริยะ
สถาบันปรับโครงสร้างร่างกายอริยะ ขอเชิญผู้ที่มีจิตใจใฝ่ธรรมะเข้าร่วมกิจกรรม “วันอริยธรรม”
เข้าร่วมฝึกอบรมจิตใจ ให้เกิดสติปัญญาและความสงบ พร้อมสนทนาธรรม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้ตั้งแต่เวลา 14.00-15.30 น. ที่สถาบันปรับโครงสร้างร่างกายอริยะ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมได้ ฟรี! โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ สถาบันปรับโครงสร้างร่างกายอริยะ ชั้น 1 Life Center คิวเฮ้าส์ ลุมพินี
โทร. 0 2677 7166-7